Fråga facket Fråga facket

Utbildning ger möjligheter

Det är naturligt för facket att engagera sig i frågor som rör alla människors möjlighet till utveckling och utbildning utifrån deras egna intressen och behov.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Utbildning ger möjligheter

Fackföreningen är en idéburen organisation som på demokratisk väg styrs av medlemmarna och deras förtroendevalda.

För att facket ska vara en levande folkrörelse behövs ständigt påfyllning av kunskap. Både för att utveckla idéer och för att formulera mål, men också för att den som får ett uppdrag i organisationen ska klara sin uppgift. Därför finns studier med som en av de viktigaste arbetsuppgifterna i samtliga fackförbunds stadgar.

Medlemmarna måste kunna få kunskap för att tillsammans kunna styra och utveckla sin organisation.

Individnytta

Ett ytterligare perspektiv på frågan "varför studier...?" är att i det i fackförbundens stadgar står att medlemmarnas intressen ska tas tillvara även utanför själva arbetslivet.

Därför är det naturligt för facket att engagera sig i frågor som rör alla människors möjlighet till utveckling och utbildning utifrån deras egna intressen och behov. Detta kan naturligtvis se väldigt olika ut mellan olika individer, men också under livets olika skeden. I vardagligt tal brukar vi kalla detta "det livslånga lärandet".