Fråga facket Fråga facket

Personal


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Helena Gille

Chef

Verksamhetsansvar: Personal, ekonomi, demokratisk organisation och facklig/politisk samverkan.

Viktor Rasjö

Ombudsman

Verksamhetsansvar: Arbetsmarknadsfrågor, näringspolitik, arbetsmiljö och opinionsfrågor.

Ulrika Wiklund

Verksamhetshandläggare

Verksamhetsansvar: Facklig utbildning och organisering.

Jimmi Bogg

Verksamhetshandläggare

Verksamhetsansvar: Facklig/Politisk verksamhet och LO-facken i kommunerna.

John Sandberg Halttu

Verksamhetshandläggare

Verksamhetsansvar: Ung och elevinformation.