Fråga facket Fråga facket

Vår uppgift

LO-distriktet är ett samverkansorgan för LO-förbundens avdelningar i Dalarna och Gävleborg. Förbundsavdelningarna har tillsammans drygt 85 000 medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Simon Rosengren

Vår uppgift

LO-distriktet har till uppgift att samordna och stödja medlemsorganisationerna och deras medlemmar. Det kan handla om att bevaka och driva frågor av fackligt intresse, opinionsbildning, bedriva elevinformation, utåtriktad verksamhet och så vidare.