Fråga facket Fråga facket

Regionala ungkommittén

Ung i facket RUK arbetar med information, kurser och utbildning, kampanjerna facket på sommar- och vinterjobbet, elevinformation och opinionsbildning i ungfrågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regionala ungkommittén (RUK)

RUK ska fungera som en regional mötesplats för LO-distriktet och förbundsavdelningarna. RUK har till uppgift att utveckla och förstärka det regionala ungarbetet. Kommittén arbetar på uppdrag av LO-distriktets styrelse med de av LO beslutade Ung och skolfrågorna.

Ledamöter i Regionala ungkommittén är:

Joel Ross, Pappers
Ida Berglav Eriksson, Handels
Jessica Friman, Kommunal
Josefine Nilsson, Målarna
Moa Mörk, Målarna
Tobias Larsson, Kommunal
Jessica Beckman, Seko

Ansvarig för ungfrågor på LO-distriktet:
Melissa Almén, verksamhetshandläggare, e-post, telefon 070-272 31 80