Fråga facket Fråga facket

Ungkurser

Ung i facket Nedan finns ett antal utbildningar som kan vara intressanta. Exempelvis Om Facket, Om Samhället, Om feminism, Om Främlingsfientlighet och Elevinformatörsutbildningen!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får även lära dig mer om hur du påverkar både i organisationen och på arbetsplatsen. Du får dessutom lära känna unga medlemmar från andra fackförbund som du kan utbyta värdefulla erfarenheter med.

 

Kursen är öppen för alla som är under 30 år och vill lära sig mer. Den riktar sig både till medlemmar och blivande medlemmar. Ta gärna med en arbetskamrat eller en kompis som du tycker ska bli medlem i facket eller som kanske redan är det.

När du gått Om facket ges du möjlighet att välja mellan ett antal intressanta kurser där du kan lära dig mer om fackliga rättigheter, opinionsbildning och facklig aktivism. Som medlem får du välja själv i vilken ordning du går utbildningarna. Men vi rekommenderar att du först går utbildningen Om facket, om du inte redan har gått någon form av facklig grundutbildning. Alla kurserna är kostnadsfria och du får ersättning för förlorad arbetsinkomst av din förbundsavdelning eller om du inte är medlem får du stipendie av LO. Du har rätt enligt lag att få ledigt från ditt jobb för att gå facklig utbildning.

Gör en intresseanmälan redan i dag på www.fackligautbildningarfordig.se  eller ta kontakt med ditt LO-distrikt. Hur tar du ledigt? Enligt studieledighetslagen har du rätt att få ledigt för att gå dessa utbildningar. Du måste själv söka ledigt senast två veckor innan utbildningsstart. Du söker ledigt utan lön och får betalt i form av studiestipendium eller förlorad arbetsförtjänst.

 

OM FACKET 26–27 feb eller 28–29 okt
Beskrivning: OM FACKET är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs utbildningspaket. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.

Målgrupp: Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år.

Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, fyra kvällar eller en helg.

Innehåll:

1. Människovärde

2. Unga arbetare och makten på arbetets marknad

3. Klass och rättvisa

4. Facklig aktion och påverkan

 

OM SAMHÄLLET 15–16 april

Beskrivning: OM SAMHÄLLET är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs utbildningspaketet för unga upp till 30 år. En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just socialdemokraterna.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år.

Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, fyra kvällar eller en helg.

Innehåll:

1. Den fackliga ideologin

2. Rätten till ett värdigt arbetsliv

3. Ordning och rättvisa

4. Opinionsbildning och facklig kamp

 

OM FEMINISM 7–8 okt

Beskrivning: OM FEMINISM är en temautbildning i LO ungs utbildningspaket för unga upp till 30 år. En utbildning som ger dig inblick i hur facket arbetar för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället. Du får insikt och kunskap om hur jämställdheten brister på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att åstadkomma förändring.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år.

Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar.

Innehåll:

1. Hur jämställt är Sverige?

2. Vad är feminism?

3. Fackligt arbete för ett jämställt arbetsliv

4. Vad kan jag göra?

 

OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET 27–28 maj

Beskrivning: OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET är en av temakurserna i LO:s ung utbildningspaket.

En kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika

Målgrupp: Medlemmar under 30 år.

Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, fyra kvällar eller en helg.

Innehåll:

1. Vad är främlingsfientlighet?

2. Politiken bakom

3. Ta debatten

4. Allas lika värde

 

ELEVINFORMATÖRSUTBILDNING 21–22 okt

Målgrupp: Fackligt aktiva medlemmar.

Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar.

Innehåll:

1. Rollen som elevinformatör – vårt uppdrag

2.Våga tala och framträda

3.Argumentation

4.Upplägg och innehåll i elevinformation

5.Hantera en klass och problem

6.Praktiska övningar