Fråga facket Fråga facket

3 500 unga vuxna saknar arbete, studier eller praktikplats i Dalarna

Arbetsmarknad En ny rapport från LO visar att drygt 117 000 unga vuxna varken arbetade eller studerade i Sverige under 2012.I Dalarna län handlar det om cirka 3500 individer vilket motsvarar 10,1 procent av de mellan 16-25 år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Rätten att bli vuxen

Forskning visar att lång tid utan arbete eller studier gör det svårare att komma in på arbetsmarknaden. Tidsfaktorn är av stor betydelse.

- Det är brådskande att få till reformer som stöttar dessa individer. Att ha ett arbete är grunden för den självständighet som vi alla vill ha i våra liv, det handlar om rätten att få bli vuxen på riktigt, säger Lena Johnsson, vice ordförande LO-distriktet Dalarna och Gävleborg.

Obligatorisk gymnasieskola

I LO-rapporten framgår att närmare hälften av unga mellan 20-25 som varken studerar eller arbetar saknar gymnasieutbildning. LO föreslår nu att gymnasieskolan görs obligatorisk så att fler går klart sin utbildning.

- En bra utbildning är nödvändigt för att unga över huvud taget ska få en chans i arbetslivet. I dag är kraven från arbetsgivarna större än någonsin tidigare, säger Lena Johnsson.

Jobbmatchning

Samtidigt påpekar LO att det är viktigt att unga lotsas till utbildningar som har jobbmöjligheter.

- Studie- och yrkesvägledningen behöver byggas ut så att den stärker matchningen mot arbetsmarknaden.

Stora förväntningar på S

Misslyckas samhället med att växla in nya generationer i arbetslivet äventyras ungas hälsa och framtidsutsikter.

- Nu vilar ett stort ansvar på den nya regeringen. Garantin för att ingen ungdom ska gå utan arbete, utbildning eller praktik längre än 90 dagar får inte stanna vid ett snyggt förpackat vallöfte, säger Lena Johnsson.

LOs förslag:

  • Tidiga sociala investeringar
  • Obligatorisk gymnasieskola
  • Stärk studie- och yrkesvägledningen
  • Ökad samverkan mellan myndigheter
  • Bygg ut vuxenutbildningen
  • 90-dagarsgarantin
  • Bättre villkor för unga på arbetsmarknaden

Rapporten Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Dalarnas län (pdf)

För mer information:

Lena Johnsson, vice ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Tfn: 070-304 46 67, E-post: lena.johnsson@falun.se

Viktor Rasjö, ombudsman LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Tfn: 070-939 44 95, E-post: viktor.rasjo@lo.se