Fråga facket Fråga facket

Stora skillnader – arbetarkvinnor tjänar minst

Opinionsbildning En arbetarkvinna i Dalarna tjänar 17 135 mindre i månaden jämfört med en man i ett tjänstemannayrke. I Gävleborg är skillnaden 15 216 kronor. Det visar den sjätte upplagan av LOs rapport Sveriges jämställdhetsbarometer. Nu vill LO se fler reformer för ökad ekonomisk jämställdhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

I Sveriges Jämställdhetsbarometer 2019 presenteras unika siffror som visar arbetstidens betydelse för lönen. Resultatet – som kallas faktisk månadslön – är slående. LO-kvinnor har den i särklass lägsta genomsnittliga faktiska månadslönen. Deltidsarbete på grund av att heltidsarbeten saknas och fysiskt och psykiskt krävande arbetsuppgifter är två av de mest centrala orsakerna, enligt LO.

– Heltidsjobb med bra arbetsmiljö måste bli norm på hela arbetsmarknaden. Här måste arbetsgivarna i synnerhet i de kvinnodominerade LO-jobben kliva fram och ta ett mycket större ansvar. Politikerna behöver också göra mer för trygga jobb och avskaffa allmän visstidsanställning, säger Mats Eriksson, ordförande i LO-distriktet Dalarna och Gävleborg.

Utöver faktiskt månadslön visar jämställdhetsbarometern 2019 att januariöverenskommelsen innehåller reformer som riskerar att ytterligare försämra villkoren i kvinnodominerade LO-yrken. Istället för att rusta arbetskraften för bra jobb och satsa på den generella välfärden ligger fokus på att subventionera fram lågproduktiva och lågavlönade jobb i privat servicesektor. LO anser att det vore betydligt bättre satsade resurser, inte minst för att underlätta för alla föräldrar att kombinera arbete och familj.

– Nu läggs fokus återigen på "individuella jämställdhetslösningar", som många av de borgerliga partierna förespråkar. Det kommer aldrig att råda bot på de strukturellt formade och ojämställda mönster som finns både i arbetslivet och familjelivet. Vi kommer därför fortsätta opinionsbilda för att få till fler jämställdhetsreformer som gör verklig skillnad för LO-medlemmar, säger Mats Eriksson.

• I Dalarna var den faktiska månadslönen för arbetarkvinnor 20 960 kronor och för arbetarmän var den 26 390 kronor.

• I Gävleborg var den faktiska månadslönen för arbetarkvinnor 21 644 kronor och för arbetarmän var den 26 598 kronor.

• Skillnaden i faktisk månadslön mellan en arbetarkvinna och en man i ett tjänstemannayrke i Dalarna är hela 17 135 kronor. 

• Skillnaden i faktisk månadslön mellan en arbetarkvinna och en man i ett tjänstemannayrke i Gävleborg är hela 15 216 kronor.

Några viktiga jämställdhetsreformer för LO-medlemmar: heltid som norm på hela arbetsmarknaden, trygga anställningsformer - avskaffa allmän visstidsanställning, mer fokus på förbättrad arbetsmiljö, individualiserad föräldraförsäkring och barnomsorg när föräldrar jobbar, även på kvällar, helger och nätter.

Länk: Jämställdhetbarometern 2019

Är du intresserad av fler kommentarer kring denna rapport?
För Gävleborg:
Mats Eriksson, ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg, telefon 070-780 27 00
För Dalarna:
Lena Johnsson, vice ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg, telefon 070-304 46 67

 

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.