Fråga facket Fråga facket

Få arbetsmarknadsutbildningar

Arbetsmarknad I Dalarna var enbart nio procent av deltagarna i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning kvinnor. I Gävleborg 21 procent. Dessutom har antalet platser halverats!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Viktor Rasjö

Arbetsmarknadsutbildningen har under många år varit kronjuvelen i svensk arbetsmarknadspolitik. Med hjälp av korta yrkesinriktade kurser har tusentals arbetslösa varje år rustats för jobb som busschaufförer, kockar, svetsare och VVS-montörer.

Efter nästan ett decennium med effektivitetsproblem har resultaten börjat förbättras igen. Trots det är volymerna anmärkningsvärt låga, vilket får allvarliga konsekvenser för både arbetslösa och arbetsgivare runtom i landet.

En färsk rapport från LO visar att omkring 7 000 personer deltog i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning under våren. Under sommaren har antalet minskat till drygt 5 000, vilket är en nivå som vi inte har sett sedan 1960-talet då systemet byggdes upp.


I Dalarna var antalet utbildningsdeltagare i genomsnitt 190 under första halvåret 2019, vilket kan jämföras med 360 personer samma period 2014.
Motsvarande siffror för Gävleborg 380 under första halvåret 2019, och 770 2014. 

Antalet är alldeles för lågt i förhållande till behoven. I Dalarna finns omkring 4600 öppet arbetslösa och i Gävleborg 5650. Antalet är alldeles för lågt i förhållande till behoven.

I länet finns också en hel del arbetsgivare som inte hittar utbildad arbetskraft. Genom att fler utbildas för de lediga jobben kan arbetslösheten minska samtidigt som både sysselsättningen och tillväxten ökar.

Rapporten visar även att det är tydligt att kvinnor missgynnas. I länet var enbart 21 procent av deltagarna i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning kvinnor under halvåret. För fem år sedan var siffran 40 procent. Det beror huvudsakligen på att Arbetsförmedlingen främst upphandlar utbildningar riktade mot mansdominerade yrken. Med andra ord bekostar samhället mäns omställningsutbildning i högre grad än kvinnors. Så kan vi inte ha det.

Därför kräver LO att...

...regeringen presenterar rejäla satsningar på arbetsmarknadspolitiken redan i höstbudgeten.

...utbildningssystemet ska vara tillgängligt som arbetsmarknadsutbildning. Det tillgodoser behoven hos arbetssökande med olika bakgrund och ökar jämställdheten, eftersom exempelvis utbildningar som kommunala yrkesvux-utbildningar, riktas mot kvinnodominerade yrken.

...Arbetsförmedlingen ska väga in hur den arbetslösas kunskaper bäst kan komma till nytta vid en bedömning av behovet av utbildning. LO anser inte, som den statliga Arbetsmarknadsutredningen, att möjligheten att läsa en reguljär utbildning som en arbetsmarknadsåtgärd ska begränsas till individer som inte kan få varaktig etablering på arbetsmarknaden på annat sätt.

Berit Müllerström

andre vice ordförande LO

Mats Eriksson

ordförande i LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Lena Johnsson

vice ordförande i LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Dessa debattinlägg har publicerats i Dalarnas tidningar och Gefle Dagblad.

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.