Fråga facket Fråga facket

För få tar chansen till extra föräldrapengar

Försäkringar För tredje året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. Men i Gävleborg har endast fem procent(Dalarna åtta) av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 80 procent. Det visar LOs årliga utvärdering av föräldrapenningtillägget.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Adobe Stock

- Det är positivt att vi för tredje året i rad ser en ökning av männens uttag på riksnivå, men det finns mer pengar att hämta. En förutsättning för att ännu fler män ska ta ut hela tillägget är att arbetsgivare och chefer blir bättre på att underlätta för pappor att vara föräldralediga, säger Mats Eriksson, ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg.

Cirka 1,6 miljoner privat- och kooperativt anställda LO-arbetare på arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal har rätt till extra pengar vid föräldraledighet, något som många LO-anställda inte känner till. LO uppskattar att det är så mycket som en tredjedel som går miste om ersättningen. En av dem som har fått ut pengar är Sofie Lundén från Skutskär.

- Jag har fått information både från facket och från min arbetsgivare. Dessutom har jag tagit reda på vad som gäller själv också, säger Sofie Lundén.

Föräldrapenningtillägget måste du själv anmäla till AFA. För Sofie innebär det att hon får ut cirka 1 400 kronor extra i månaden, då hon tar föräldraledigt fyra dagar i veckan.

- Det är en stor skillnad ekonomiskt att gå från full lön till den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. De här pengarna gör stor skillnad, säger Sofie Lundén.

- Det här är en bra möjlighet för både mammor och pappor att dryga ut kassan under barnets första tid. Vi vill uppmärksamma alla föräldrar att ansöka om ersättningen, vilket också kan göras retroaktivt. Vi vill särskilt uppmuntra fler pappor att ta chansen att vara föräldralediga när barnet är litet. Det är dagar som aldrig kommer tillbaka, avslutar Mats Eriksson, ordförande på LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg.

  

Kontaktuppgifter:
Sofie Lundén, målare på Engbergs Måleri, telefon
076-118 91 22
Mats Eriksson, ordförande på LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg, telefon 070-780 27 00

Läs mer om rapporten Extrapengar vid föräldraledighet – en utvärdering av föräldrapenningtillägget 2017

Fakta om föräldrapenningtillägget

Föräldrapenningtillägget ger 10 procent extra för den som är föräldraledig, förutom den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. Den som tjänar mer än försäkringskassans tak får 90 procent av lönen som överstiger taket.

Förutsättningen för att få rätt till ersättningen är att den nuvarande arbetsgivaren har kollektivavtal och att den som har arbetat där eller hos någon annan arbetsgivare med kollektivavtal har arbetat där under minst 12 månader de senaste fyra åren. Då omfattas du automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period. Allt som krävs är att man anmäler till AFA Försäkring.

Läs mer om föräldrapenningtillägget här