Fråga facket Fråga facket

Kvinnlig ledarskapsutbildning 2018-2019

Facklig utbildning Under 2018/2019 genomför LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg en riktad utbildning för kvinnor inom arbetarrörelsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetarrörelsen är av tradition en mansdominerad värld. Män startade rörelsen, män fortsätter att välja män till olika poster. Idag är mer än hälften av LO-förbundens medlemmar kvinnor. Det är hög tid att det återspeglas i ledningen för våra organisationer. Därför genomförs under 2018/2019 en riktad utbildning för kvinnor inom arbetarrörelsen.

Innehåll
Under utbildningen kommer deltagarna att arbeta med jämställdhet, härskartekniker, organisationsteori, maktstrukturer, föreningskunskap, demokrati och ledarskap. I kursen görs nulägesanalys, historisk tillbakablick och formulerar framtidsmål utifrån ett kvinnligt ledarskap i arbetarrörelsens organisationer. Det personliga ledarskapet och den egna förmågan att medverka till utveckling av den egna organisationen går som en röd tråd genom kursen.

Tid för internat och kursdagar
Utbildningen genomförs i samverkan med Brunnsviks folkhögskola och omfattar totalt 18 kursdagar fördelat på fem internat (11 dagar) samt hemarbetsuppgifter mellan träffarna (7 dagar). Hemarbetsuppgifterna innehåller bland annat inlämningsuppgifter kring litteratur, intervjuer, observationer i möten/konferenser etc.

Start 6 – 7 november 2018, fortsättning 10 – 11 januari 2019, 19 – 20 februari 2019, 8 – 9 april 2019 och avslutning 2 – 4 juni 2019. Alla internaten förläggs inom Dalarna och Gävleborgs området och de fastställda orterna meddelas i bekräftelsen till de som anmäls.

Ekonomi och Anmälan
Anmälan skall gå via den egna organisationen(exempelvis Förbundsavdelningen). Kursavgiften är 10 000 kr/person som inkluderar kostnader för kursledning, internat och material. Förlorad arbetsförtjänst och resekostnad ersätts av anmälande organisation.

Kursledare
Ulrika Wiklund, LO-distriktet  i Dalarna och Gävleborg, Tfn 070-330 93 10,  E-post: ulrika.wiklund@lo.se 
Yvonne Persson, ABF Dalarna, Tfn 070-667 34 72, E-post: yvonne.persson@abf.se
Patrik Årman, Brunnsviks folkhögskola, Tfn 070-294 98 04, E-post: patrik.arman@brunnsvik.se

Historia
LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg och ABF Dalarna och Gävleborgs distrikt har tidigare erbjudit riktade utbildningssatsningar, både under 2011/2012 och 2014.

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.