Fråga facket Fråga facket

LO-distriktets årsmöte är genomfört!

Organisationsfrågor Mats Eriksson, LO-distriktets ordförande, valdes om för två nya år och får sällskap av flera nya förtroendevalda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktets årsmöte genomfördes digitalt igår.
Där beslutades godkännande om verksamhetsberättelse och bokslut. Den tidigare styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Dessutom var det ett antal personval som genomfördes under en stabil ledning av riksdagsledamoten Patrik Engström, som var dagens mötesordförande.

Utöver det var det flera bra gäster:

Lisa Bengtsson, LOs andre vice ordförande, talade inspirerande om facklig organisering och berättade att LO inte sedan hon var fyra år ökat antalet medlemmar lika mycket som 2020.

Jon-Erik Flodin, ABF och Annica Carlsson Bergdahl, projektledare, talade och visade film om "Vi som arbetar med våra kroppar". Vi längtar till premiären av utställningen.

Sammantaget ett bra årsmöte med en tydlig och bra demokratisk grund!

Ny styrelse för LO-distriktet hittar du här.
Ny Arbetsmarknad och Näringspolitisk kommitté hittar du här.
Ny Regional Ungkommitté hittar du här.

Ny Valberedning blev:
Calle Hjelmerus
Ann-Sofie Johansson
Erika Howe
Henrik Selin

Ny LO-Folksam Kommitté:
Joakim Hejenstedt
Patrik Fästh
Henrik Johansson
Fredrik Adolfsson
Sandra Särnholm
Anki Persson

Uttalande från Årsmötet:
Sverige har det senaste året gått igenom en allvarlig kris. Många av våra arbetskamrater har utsatts för allvarlig smitta och många har förlorat sitt arbete. Samtidigt är det LO-förbundens medlemmar som har hållit samhället i gång.

Nu när vi förhoppningsvis snart är igenom pandemin måste Sverige satsa framåt. Vi valda ombud för LO-förbundens medlemmar i Dalarna och Gävleborg kräver en återstart av Sverige, med sikte på trygga jobb och ökad jämlikhet:

• Bekämpa arbetslösheten. 200 000 har varit arbetslösa i mer än tolv månader. De måste få ett jobb, komma i utbildning eller få en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Öka anslagen till arbetsmarknadspolitiken och skrota Centerns privatisering av Arbetsförmedlingen.

• Återstarta arbetsmarknaden med trygga jobb. De lagförslag om arbetsrätten som regeringen arbetar med måste ta hänsyn till LO-förbundens medlemmar. Tillsvidareanställning på heltid måste bli norm. De otrygga anställningarna, visstider, deltider och hyvling måste kraftigt begränsas.

• Stärk vården, omsorgen och försäkringssystemen. Öka anslagen till kommuner och regioner. Höj och indexera taket i a-kassan. Reparera sjukförsäkringen. Avskaffa karensavdraget permanent. De som smittats på jobbet ska inte straffas dubbelt genom att utförsäkras efter 180 dagar. Lagändringar behövs nu, inte om ett och ett halvt år.

LO-förbundens medlemmar kan inte vänta längre. Nu är det dags att gå vidare. Sverige måste återstartas med fokus på trygga jobb och ökad jämlikhet!

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.