Fråga facket Fråga facket

Parterna bildar gemensamt bolag för försäkringsinformation

Försäkringar LO, PTK och Svenskt Näringsliv har kommit överens om att bilda ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Verksamheten ska vara igång senast 1 januari 2021.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kollektivavtalade försäkringar

- Vårt mål är att de försäkrade ska kunna fatta välgrundade beslut som gör att de får ut mesta möjliga värde av sina kollektivavtalade försäkringar. Genom att samordna informationen får vi ännu bättre förutsättningar för att rätt information ska nå rätt mottagare i rätt tid, säger Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Parterna på svensk arbetsmarknad förhandlar och informerar om kollektivavtalade försäkringar som tjänstepension, sjukförsäkring och försäkring vid arbetsskada. Idag informerar parterna sina målgrupper var för sig.

- Vi tar nu ett helhetsgrepp om försäkringsinformationen och skapar en plattform för en effektivare och mer ändamålsenlig informationsgivning, säger Transportföretagens vd Mattias Dahl, som lett förhandlingarna för Svenskt Näringsliv.

En digital mötesplats för kollektivavtalade försäkringar och pensioner kommer på sikt att skapas dit medarbetare och arbetsgivare kan vända sig med alla frågor som har med kollektivavtalade försäkringar och pensioner att göra.

- Genom bildandet av det gemensamma bolaget inleder vi ett arbete med att modernisera informationsgivningen och göra den mer tillgänglig och effektiv för våra respektive medlemmar, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

Verksamheterna i Fora och Collectum kommer att vara delaktiga i uppbyggnaden av det gemensamma bolaget.

För ytterligare information:

LOs presstjänst: 08-796 26 90

PTK:s kommunikationschef Emilia Emtell 073-745 36 03

Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

 

 

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.