Fråga facket Fråga facket

Stärk skyddsombuden!

Arbetsmiljö Stärk skyddsombuden är temat för Skyddsombudens d 25 oktober 2017.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Skyddsombudet = arbetsplatsens hjälte!

Skyddsombuden bidrar till ett hållbart arbetsliv där människor kan jobba utan att skadas, slitas ut eller bli sjuka. Skyddsombudet är ofta den fackliga representant som står närmast medlemmarna på en arbetsplats, inte minst om arbetsplatsen saknar facklig organisering. Men uppdraget kan vara tufft. Tyvärr händer det alltför ofta att skyddsombuden blir hindrade att utföra sitt uppdrag.

Skyddsombudens dag firas i oktober varje år som en del av Europeiska arbetsmiljöveckan. Syftet med Skyddsombudens dag är att uppmärksamma det viktiga arbete som skyddsombuden utför.

Webbseminarium på Skyddsombudens dag

På skyddsombudens dag den 25 oktober anordnar LO ett webbsänt seminarium som riktar sig till skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatserna. Vi pratar om hur man bäst driver en arbetsmiljöfråga och diskuterar vilken typ av stöd ett skyddsombud kan behöva i sitt uppdrag.

Medverkande

Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande, inleder

Bo Gustavsson, Fastighets, ger lärande exempel på hur skyddsombudet kan agera tryggt

Ulf Kvarnström, Byggnads, berättar hur de utbildar och hanterar OSA-föreskriften

Johan Carlsson, SEKO, pratar om ett skyddsombudsprojekt

Samtalsledare: Sanna Melin och Sten Gellerstedt

Dag: Onsdag 25 oktober
Tid: kl. 10.00-11.00
Plats: Webbsänt på denna länk

 

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.