Fråga facket Fråga facket

Stora regionala inkomstskillnader i Sverige

Arbetsmarknad Inkomstskillnaderna i många av Sveriges län och kommuner är stora. Gävleborg ligger på plats 19 och Dalarna på plats 16 av landets 21 län. I Vansbro är klyftorna störst och i Hofors är klyftorna minst i Dalarna och Gävleborg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Sveriges största inkomstskillnader finns i Stockholms län och de minsta i Norrbotten. Det visar en LO-sammanställning av SCBs inkomststatistik. 

- Även om inkomstskillnaderna i Dalarna och Gävleborg är mindre än i många andra län kan vi inte slappna av. Klyftorna ökar i Sverige. Det som behövs är fler jobb med schyssta villkor. Men framförallt behövs stora satsningar på utbildning. Det är genom utbildning som vi rustar människor för framtiden, säger Mats Eriksson, ordförande för LO i Dalarna och Gävleborg.


LO har tittat på regionala inkomstskillnader för att bland annat få en bättre bild av hur inkomstskillnaderna skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner och län. Ojämlika villkor mellan människor riskerar exempelvis att leda till lägre tillväxt och sociala motsättningar. Något som ytterligare kan förstärkas med stora regionala skillnader.

LO har använt ett etablerat ekonomiskt mått som kallas för Gini-koefficienten* för att jämföra inkomstskillnaderna. I Gävleborg är Gini-koefficienten 0,26. Stockholms län har landets största inkomstskillnader, 0,35. Norrbotten har de minsta och där är måttet 0,25. Gini-koefficienten för Sveriges hela befolkning är 0,30.

I rapporten har LO även tittat på hur den relativa fattigdomen ser ut i Sverige samt hur utvecklingen sett ut under de senaste två decennierna.

* Gini-koefficienten är ett inkomstfördelningsmått som rör sig mellan 0 och 1. Värdet 0 betyder att alla individer har samma inkomst och att ingen ojämlikhet existerar, värdet 1 innebär att en person har hela ett lands inkomst. Dessa värden observeras såklart aldrig i verkligheten. I rapporten studeras ojämlikheten vad gäller den disponibla inkomsten. I praktiken tenderar t ex Gini-koefficienten för olika länder att variera mellan ungefär 0,20–0,25 för de mest jämlika länderna i världen och 0,6–0,7 för de mest ojämlika.


Läs rapporten och statistik för landets kommuner och län här.

 

För mer information:

Gävleborg:
Mats Eriksson, ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Tfn: 070-780 27 00

Dalarna:

Lena Johnsson, vice ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Tfn: 070-304 46 67

 

Viktor Rasjö
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.